ANMI - Producent oprogramowania | Tel: 71 332 45 15, 603-41-00-22 | E-mail: anmi@anmi.com.pl

  Cmentarz ANMI

 • ewidencja grobów i zmarłych (elektroniczne prowadzenie księgi grobów i zmarłych), płatników oraz dysponentów,
 • pełna ewidencja cech miejsc grzebalnych (typ grobu, nagrobek, maks. ilość zmarłych, wielkość miejsca, właz do grobowca itp.) oraz zmarłych (miejsce ostatniego zamieszkania, dane z aktu zgonu, data pochówku, ekshumacji, przeniesienia itp.),
 • możliwość załączania zdjęć miejsc pochówków,
 • wyszukiwanie (filtrowanie) miejsc wolnych, nieopłaconych itd.,
 • naliczanie i fakturowanie rezerwacji miejsc na cmentarzu oraz innych usług pogrzebowych i cmentarnych,
 • współpraca z programem Finansowo - Księgowym ANMI,
 • prowadzenie rozrachunków oraz naliczanie odsetek,
 • tworzenie: zestawień grobów, zmarłych, rejestrów sprzedaży, zestawień ilościowo-wartościowych, raportów wpłat, wydruków bilansu, sald płatników, zobowiązań w podziale na okresy,
 • tworzenie, ewidencja i obsługa wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald płatników, not odsetkowych,
 • wydruki umów, aneksów do umów,
 • wysyłanie z programu (na życzenie) elektronicznych obrazów faktur.