ANMI - Producent oprogramowania | Tel: 71 332 45 15, 603-41-00-22 | E-mail: anmi@anmi.com.pl

Wodociągi i Kanalizacja

Moduły Zintegrowanego Systemu Informatycznego ANMI  przeznaczone dla przedsiębiorstw świadczących usługi wodno-ściekowe obejmują swoim  zakresem funkcjonalności rozliczanie wody,  zarządzanie pracą w terenie poprzez programy  inkasenckie. Wymiana danych  z programami  inkasenckimi na urządzeniach mobilnych może odbywać się zdalnie. System spełnia wszelkie wymogi nowoczesności, jak import odczytów radiowych oraz automatyczne zaczytywanie wpłat na indywidualne konta z dostarczanych przez banki plików.