ANMI - Producent oprogramowania | Tel: 71 332 45 15, 603-41-00-22 | E-mail: anmi@anmi.com.pl

Finanse i księgowość ANMI

 • zakładanie, modyfikacja planu kont w ramach struktury zakładowego planu kont przyjętej na etapie instalacji (długość kont analitycznych dowolna),
 • rejestracja i dekretacja dokumentów księgowych,
 • możliwość prowadzenia planów budżetu przychodów i wydatków w oparciu o klasyfikację budżetową MF (również w ujęciu zadaniowym),
 • możliwość automatycznego generowanie sprawozdań budżetowych, np.: Rb-N, Rb-Z, Rb-28, Rb-30s,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • jasny i przejrzysty obraz stanów i obrotów na kontach w poszczególnych miesiącach oraz w skali roku,
 • możliwość pracy wielostanowiskowej (w sieci),
 • wspólna baza danych z innymi programami firmy ANMI,
 • automatyczne tworzenie kont syntetycznych po zapisie w kartach analitycznych,
 • zestawienia dla potrzeb sprawozdawczości z zapisów aktualnych i archiwalnych,
 • kontrola wpisów (bilansowania),
 • generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK).