ANMI - Producent oprogramowania | Tel: 71 332 45 15, 603-41-00-22 | E-mail: anmi@anmi.com.pl

Kadry i Płace ANMI

  • ewidencja pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
  • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów,
  • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
  • kontrola wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika np. urlopu wypoczynkowego,
  • możliwość wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
  • ewidencjonowanie i rozliczanie nadgodzin,
  • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
  • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych,
  • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
  • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.