ANMI - Producent oprogramowania | Tel: 71 332 45 15, 603-41-00-22 | E-mail: anmi@anmi.com.pl

Woda ANMI

 • Rozliczenie według wszystkich typów licznika w strukturze,
 • Ewidencja liczników, kontrola ważności legalizacji,
 • Rozliczenie według ryczałtów,
 • Rozliczanie usług świadczonych jednorazowo, bądź cyklicznie na zamówienie,
 • Wystawianie Faktur, Not Obciążeniowych i innych funkcjonujących w obiegu dokumentów,
 • Tworzenie Cennika, podział na taryfy,
 • Automatyczne rozliczenie przy zmianie ceny,
 • Tworzenie JPK dla Sprzedaży ( dla klientów nie posiadających w pakiecie programu FK ANMI ),
 • Wystawione faktury są automatycznie widoczne na kontach FK ANMI,
 • Współpraca z programem mobilnym Inkasent ANMI,
 • Import Odczytów Radiowych,
 • Obsługa wpłat,  import wpłat z programu Inkasent ANMI,  lub z plików Bankowości Elektronicznej,
 • Wpłaty wystawione w innych modułach:  np. Kasa Gotówkowa ANMI,  FK ANMI,  Rozrachunki ANMI, są po zaksięgowaniu automatycznie widoczne w programie Woda Anmi,
 • I odwrotnie: np. wpłaty od Inkasenta po zaksięgowaniu w programie Woda są automatycznie widoczne w programie FK ANMI,
 • Możliwość współpracy z drukarką fiskalną,
 • Współpraca z programem Magazyn ANMI,
 • Bogate możliwości raportowania Sprzedaży. Rejestry, Zestawienia ilościowo-wartościowe,
 • Przyjmowanie wpłat oraz innych dokumentów ( dla klientów nie posiadających w pakiecie programu FK ANMI ),
 • Podgląd wpłat i innych dokumentów związanych z rozrachunkami ( dokumenty wprowadzone w programie FK ANMI widziane są automatycznie także w programie Faktury ANMI ),
 • Drukowanie potwierdzeń Sald,
 • Naliczanie odsetek, wydruk not odsetkowych,
 • Windykacja, zaznaczanie płatników do windykacji,
 • Drukowanie wezwań do zapłaty,
 • Wszelkie Wydruki Windykacyjne: Salda, Zaległości w przekroju itp.