ANMI - Producent oprogramowania | Tel: 71 332 45 15, 603-41-00-22 | E-mail: anmi@anmi.com.pl

Wspólnoty ANMI

 • ewidencja zasobów: wspólnot mieszkaniowych, budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, reklam, parkingów itd.,
 • tworzenie zestawień na podstawie wprowadzonych danych,
 • naliczanie opłat według zadanych algorytmów,
 • możliwość wprowadzania różnych kryteriów podziału płatników i punktów adresowych,
 • ewidencja i obsługa dodatków mieszkaniowych,
 • współpraca z programami Bankowość Elektroniczna ANMI, Sprawy Sądowe ANMI, Windykacja ANMI,
 • prowadzenie rozrachunków oraz naliczenie odsetek,
 • tworzenie: rejestrów sprzedaży, zestawień ilościowo-wartościowych, raportów wpłat, wydruków bilansu, sald płatników, zobowiązań w podziale na okresy,
 • tworzenie, ewidencja i obsługa wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald płatników, not odsetkowych,
 • wydruki umów i aneksów do umów,
 • wysyłanie z programu (na życzenie) elektronicznych obrazów faktur, rachunków, not sprzedaży i innych dokumentów.