ANMI - Producent oprogramowania | Tel: 71 332 45 15, 603-41-00-22 | E-mail: anmi@anmi.com.pl

ZOM ANMI

 • rozliczanie wywozów nieczystości stałych i płynnych, odpadów oraz innych usług,
 • ewidencja i obsługa pojemników, worków,
 • tworzenie harmonogramów wywozów,
 • segregacja odpadów i uwzględnianie tego w rozliczeniach za wywóz nieczystości komunalnych,
 • współpraca z programami Bankowość Elektroniczna ANMI, Windykacja ANMI,
 • prowadzenie rozrachunków oraz naliczanie odsetek,
 • tworzenie: rejestrów sprzedaży, zestawień ilościowo-wartościowych, raportów wpłat, wydruków bilansu, sald płatników, zobowiązań w podziale na okresy,
 • tworzenie, ewidencja i obsługa wezwań do zapłaty, potwierdzenia sald płatników, noty odsetkowe,
 • identyfikacja płatników z zerową lub niską ilością wywożonych śmieci,
 • wydruki umów, aneksów do umów,
 • wysyłanie z programu (na życzenie) elektronicznych obrazów faktur.